top of page
CarbonFiber Detail.jpg

A Collection of Carbon-fiber Furniture

碳纤维家具系列研究

Computational Design & Digital Fabrication

Zhejiang University

<参数化设计及数字建构>

(2019)

INSTRUCTOR 
Hyde Meng, ZeeLeong
TEACHING ASSISTANTS
Zixun Huang, Peiyi Huang
ACADEMIC YEAR 
2019 Spring

STUDENTS
Kunsheng Huang, Ling Mao, Jiaqi Ye, Zhuocheng Doing,
Zhiyuan Xu, Ni Ye, Zihao Jin, Yunpeng Wu,
Han Yun, Kelei Wu, Haokang Xu, Xiaoyi Wang,
Wei Zhang, Kaining Cui, Xinglong Liu, Xiangyao Tan, Nan Li,
Chenghao Zhao, Yifan Tao, Yu Liu, Fangyuan Chen, Ye Zhou

TOOLS 
KUKA Robots, Hot-wire Cutting, 
Grasshopper_TACO
Carbon-fiber Composites

Carbon-Fiber Furniture Open Project

Studio Alpha

<碳纤维家具>

(2020)

INSTRUCTOR 
Tim Lai, ZeeLeong
ACADEMIC YEAR 
2020

STUDENTS
OP-146: Dong Zhang, Wei He, Ziyue, Yinghe Yi, Zijian, Yichen Ren,
OP-152: Kaiyu Shi, Jiaqing Pan, Yifan Ma, Zhijiao Zhang, Minran Xue, Yulin Wang, MIng Tang

MATERIALS
Carbon-fiber Composites

COOPERATOR 
Zixun Huang, Peiyi Huang
bottom of page